Wiemy, że jesteś dobry
w te KLOCKI

Zestawy QUBTRIX
to jedyne interaktywne,
drewniane zabawki,
kompatybilne ze standardem
najpopularniejszych klocków
na świecie

9 modeli klocków – każdy inny, wyjątkowy i niezastąpiony! To z nich powstały piewsze zestawy Qubi QUBTRIX

TOWER

TOWER daje największe możliwości w budowaniu konstrukcji różnego typu. Wieżę można połączyć z każdym innym elementem QUBTRIX, ale nie tylko. Wieża, podobnie jak inne klocki QUBTRIX daje nieograniczone możliwości zabawy. Pozwala budować tory z wykorzystaniem m.in. najpopularniejszych klocków na świecie. Jest sercem każdego toru.

TOWER
TOWER daje największe możliwości w budowaniu konstrukcji różnego typu. Wieżę można połączyć z każdym innym elementem QUBTRIX, ale nie tylko. Wieża, podobnie jak inne klocki QUBTRIX daje nieograniczone możliwości zabawy. Pozwala budować tory z wykorzystaniem m.in. najpopularniejszych klocków na świecie. Jest sercem każdego toru.
TOWER offers the greatest possibilities in building various types of structures. The tower can be combined with any other QUBTRIX element, but not only. The tower, like other QUBTRIX blocks, gives endless possibilities of fun. It allows you to build tracks with the use of, among others the most popular blocks in the world. It is the heart of every track.
FAST STAIRS
Klocki z rodziny STAIRS umożliwiają budowanie wielopoziomowych konstrukcji. Pozwalają one na transport kuli z wyższego na niższy poziom lub odwrotnie - z niższego na wyższy, bezpośrednio po torze. Klocek FAST STAIRS pozwala na przyspieszenie kuli przejeżdżającej przez niego.
The blocks of the STAIRS family allow you to build multi-level structures. They allow you to transport the ball from a higher to a lower level or vice versa - from a lower to a higher level, directly on the track. The FAST STAIRS block allows you to accelerate the ball passing through it.
C-TURN
Dzięki klockom C-TURN możliwa jest budowa zakrętów. W zależności od ułożenia klocka, kula porusza się w prawo lub w lewo.
Thanks to the C-TURN blocks it is possible to build turns. Depending on the position of the block, the ball moves to the right or left.
2C-TURN
Dzięki klockom 2C-TURN możliwa jest budowa zakrętów. W zależności od ułożenia klocka, kula porusza się w prawo lub w lewo na dwóch niezależnych torach.
Thanks to 2C-TURN blocks it is possible to build turns. Depending on the position of the block, the ball moves to the right or left on two independent tracks.
BASKET
Klocek typu BASKET zatrzymuję całkowicie wpadającą do niego kulę. Stosowany w miejscu kończącym budowany tor.
The BASKET brick completely stops the ball falling into it. Used at the end of the track under construction.
SPINNER
SPINNER za pomocą ruchu spiralnego rozpędza kulę i przez otwór znajdujący się w centralnej części przekazuje ją na niższy poziom. Dodatkowo miesza kule, które losowo opuszczają klocek, a także opóźnia moment ich spadku na niższy poziom.
SPINNER accelerates the ball by means of a spiral movement and transfers it to the lower level through the hole in the central part. Additionally, it mixes the balls that randomly leave the brick, and delays the moment of their drop to a lower level.
RAMP
Klocek typu RAMP pozwala na przyspieszenie lub spowolnienie kuli poruszającej się po tym samym poziomie toru. Rodzaj uzyskanego efektu zależy od ustawienia klocka względem kierunku toczącej się kuli. Efektem jego zastosowania może być zmiana kierunku ruchu kuli. Element może zostać zastosowany jako klocek startowy, bądź posłużyć do przechwytywania kul wypadających z klocków typu SPINNER lub HOLE. Geometria klocka sprawia, że może on zostać wykorzystany jako skocznia.
The RAMP type block allows you to accelerate or slow down the ball moving on the same level of the track. The type of effect obtained depends on the position of the block in relation to the direction of the rolling ball. The effect of its use may be to change the direction of the ball movement. The element can be used as a starting block, or it can be used to intercept balls falling out of SPINNER or HOLE blocks. The geometry of the block makes it possible to use it as a jumping hill.
HOLE
Charakterystycznym elementem klocka HOLE jest otwór w środkowej jego części. Ten typ klocka QUBTRIX jest niezbędny w przypadku budowy torów wielopoziomowych, umożliwia on bowiem „zrzucenie” kuli na niższy poziom budowanej struktury.
A characteristic element of the HOLE block is the hole in its central part. This type of QUBTRIX block is necessary for the construction of multi-level tracks, as it allows the ball to be "dropped" to a lower level of the structure being built.
START-STOP
Klocek START-STOP służy do konstruowania początkowego lub końcowego fragmentu toru. Dodatkowo kończy podróż kuli w ślepym zaułku.
The START-STOP block is used to construct the initial or final piece of the track. Additionally, it ends the ball's journey in a dead end.

NASZE ZESTAWY

Z elementów wznoś wysokie wieże
i montuj rozmaite tory, po których kulki będą się
poruszać do celu.


Łączenie klocków dzięki pinom jest naprawdę proste, a
kompatybilność z innymi klockami zapewnia zabawę
bez końca!


QUBTRIX nie tylko bawi, ale również uczy. Układania
rozmaitych budowli pobudzi kreatywność i wyobraźnię , poprawi zręczność manualną i zmysł przestrzenny
dziecka. ROzwijanie tych umiejętności w młodości będzie
przynosić korzyści w dorosłym życiu.

Daj sobie więcej
do myślenia!Połącz swoje ulubione klocki wraz z aplikacją
by w całości wykorzystać ich możliwości:


● Ucz się z aplikacją
● Rywalizuj z innymi graczami
● Twórz własne projekty torów i pokaż je innym
● Dziel się postępami
● Korzystaj z interakcji klocków z aplikacją
● Buduj społeczność QUBTRIX
● Podejmuj wyzwania
● Wygrywaj nagrody

Zapraszamy do współpracy

Więcej zdjęć,
ciekawostek
i relacji na żywo