Nasze projekty

Okres realizacji: 01.09.2019 – 31.12.2021
Opracowanie interaktywnych klocków drewnianych, kompatybilnych ze standardem LEGO przeznaczonych do edukacji poprzez zabawę
Okres realizacji: 01.01.2020 r. – 30.04.2022
Opracowanie klocków drewnianych ELECTRIX cechujących się kompatybilnością ze standardem LEGO i działających zgodnie z filozofią „connected toys”

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 w ramach 1 Osi „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa”, Działanie 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”

Tytuł projektu: Opracowanie interaktywnych klocków drewnianych, kompatybilnych ze standardem LEGO przeznaczonych do edukacji poprzez zabawę

Wartość projektu: 1 477 801,70 PLN
Dofinansowanie: 1 060 594,69 PLN
Numer wniosku: POIR.01.01.01-00-0044/19
Okres realizacji: 01.09.2019 – 31.12.2021

Przedmiotem projektu jest opracowanie pierwszych na Świecie interaktywnych klocków drewnianych, jednocześnie kompatybilnych ze standardem LEGO i przeznaczonych do edukacji poprzez zabawę o nazwie QUBTRIX.

Przewiduje się, że w ramach realizowanych w projekcie badań przemysłowych i prac rozwojowych zaprojektowane zostaną unikalne zestawy klocków dedykowane edukacji domowej i szkolnej w obszarach takich jak: matematyka (nauka cyfr oraz prostych działań arytmetycznych), informatyka (algorytmika) czy języków (poznawanie nowych liter oraz słów).

Opracowana zostanie także technologia ich wytwarzania, połączona z węzłem odpowiedzialnym za recykling odpadów w postaci wiórów drzewnych, umożliwiającym przetwarzanie ich do postaci peletu wykorzystywanego do zapewnienia ciepłej wody użytkowej i ogrzewania zakładu produkcyjnego oraz będącego produktem handlowym. Zrealizowane prace B+R pozwolą na wybór odpowiedniego rodzaju drewna i metod jego obróbki, dobór powłoki ochronnej oraz opracowanie najlepszej metody łączenia poszczególnych klocków ze sobą oraz klockami typu LEGO TECHNIC.

Odbiorcami produktu będą nie tylko klienci indywidualni chcący zakupić klocki dla swoich dzieci, ale także szkoły czy przedszkola. Zakłada się, że klocki QUBTRIX będą spełniać najwyższe standardy bezpieczeństwa i jakości określone przez tzw. „Dyrektywę zabawkową” (2009/48/WE). Proponowane przez Wnioskodawcę podejście polegające na wykorzystaniu do wytwarzania klocków, procesów i technologii zintegrowanych w ramach zamkniętego systemu, umożliwiającego realizację recyklingu odpadów drzewnych w postaci wiórów, ale również zniszczonych elementów zestawów QUBTRIX wymienianych na rabaty i zniżki na zakup innych produktów firmy WooBrick będzie pierwszym tego typu na Świecie.

Doskonale odpowiada ono na potrzeby związane z minimalizacją wytwarzania odpadów, zdefiniowane w zagadnieniach horyzontalnych określonych dla obszaru „Przetwórstwo i produkcja” i wpisuje się w model gospodarki obiegu zamkniętego.